Εκπαιδευτικοί


 1. Κωτσόπουλος Πέτρος                          (Διευθυντής)
 2. Τσάγκαρης Νικόλαος                           (Υποδιευθυντής)
 3. Κλησάρη Σοφία                                     (Τμήμα Α1)  
 4. Κουτρουφίνη Ουρανία                        (Τμήμα Α2) 
 5.  Ρούσσος Αναστάσιος                          (Τμήμα Β1)
 6. Παπαμιχαήλ Μαρία                            (Τμήμα Β2) 
 7. Βούλγαρη Ευαγγελία                         (Τμήμα Γ) 
 8. Κούλης Ιωάννης                                  (Τμήμα Δ1)
 9. Κριεμάδη Ελένη                                  (Τμήμα Δ2)
 10. Τσάγκαρης Νικόλαος                        (Τμήμα Ε1)      
 11. Σταύρου Δημήτριος                           (Τμήμα Ε2)
 12. Μερκούρη Τζένη                                (Τμήμα Στ1)  
 13.  Γιαννάκη Ελένη                                 (Τμήμα Στ2) 
 14. Μυλωνά Μάγδα                                   (Γυμναστική)
 15. Μώρου Σοφία                                       (Αγγλικών)
 16. Κώρου Αικατερίνη                              ( Γαλλικών)
 17. Ευάγγελος Φάκος                                (Γερμανικά)
 18. Οσμάνογλου Οσμάν                            (Πληροφορική)     
 19. Παπαγεωργίου Αναστασία                (Εικαστικά)  
 20. Μακροπούλου Αλεξάντρα                (Θεατρική Αγωγή)Πρόγραμμα Συναντήσεων Γονέων – Δασκάλων - (2016 - 2017)
Ώρες συνάντησης 1:15 με 2:00   

 Τάξη

          Α’1
Κλησάρη Σοφία               κάθε        1η Τετάρτη του μήνα

           Α’2
Κουτρουφίνη Ουρανία     κάθε        1η Τρίτη του μήνα

         B1
Ρούσσος Αναστάσιος        κάθε        1η Τρίτη του μήνα
          Β’2
Παπαμιχαηλ Μαρία          κάθε       1η Πέμπτη του μήνα

          Γ’
Βούλγαρη Ευαγγελία        κάθε          1η Τρίτη του μήνα

          Δ’1
Κούλης Ιωάννης               κάθε τελευταία Τρίτη του μήνα

        Δ’2
Κριεμάδη Ελένη               κάθε        1η Πέμτπη του μήνα

       Ε’1
Τσάγκαρης Νικόλαος         κάθε         Τετάρτη 

       Ε’2
Σταύρου Δημήτρης            κάθε          Παρασκευή

         ΣΤ’1
Μερκούρη Ευγενία           κάθε     1η Δευτέρα του μήνα 

         ΣΤ’2
Γιαννάκη Ελένη          κάθε            1η Τρίτη του μήνα

         Aγγλικ
Μώρου Σοφία                 κάθε        1η Τετάρτη 

 Φ      Φ.Α
Μυλωνά Μάγδα 

         Γαλλικ
Κώρου Αικατερίνη

Το παραπάνω πρόγραμμα συναντήσεων αφορά στην τακτική ενημέρωση των γονέων. Για έκτακτα θέματα μπορούν οι γονείς  να ζητήσουν συνάντηση με τον εκπαιδευτικό κάποια άλλη  ώρα