Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης  σχολ. έτους  2018-2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης του 1ου  &  7ου  Δημ. Σχολείων Άργους για το σχολ.έτος 2018-2019 θα γίνουν από 2 μέχρι 18 Μαΐου 2018 και ώρα 08:00-14:00, τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία των Δ/ντών του 1ου  & 7ου   Δ.Σ. Άργους.
Το σχολ. έτος 2018-2019  θα εγγραφούν  τα παιδιά που έχουν γεννηθεί  από 1-1-2012 έως και 31-12-2012
 Τα  προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) είναι:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ή  Υπεύθυνη Δήλωση (θα δοθεί στο σχολείο) του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή με τα εξής στοιχεία : 1. Επώνυμο μαθητή  2. Όνομα μαθητή 3. Όνομα πατέρα  4. Όνομα  μητέρας 5. Ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του  βιβλιαρίου υγείας του μαθητή(Β.Υ.Μ.) στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή  ( Λογαριασμός  ηλεκτρικού ή Τηλεφώνου ή ΔΕΥΑΑΡΜ  ή Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή Αντίγραφο 1ης σελίδας της Φορολογικής δήλωσης ).
δ.  Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου. (Θα μας δοθεί από την Νηπιαγωγό στις 15/06/2018).
ε.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ( Θα δοθεί έντυπο από την Δ/νση του σχολείου το οποίο πρέπει να επιστραφεί  συμπληρωμένο έως τέλος  Σεπτεμβρίου 2018).

              Οι  Διευθυντές  των  Σχολείων
                                                                                      

  Πέτρος  Κωτσόπουλος                                               Χριστίνα Αναστασίου


Θα γράψω το παιδί μου στο 1ο ή 7ο Δημοτικό σχολείο Άργους;

Η απάντηση είναι θετική εάν κατοικείτε μέσα στα όρια που καθορίζονται από τους παρακάτω δρόμους:

 • Αγίου Κωνσταντίνου ( ζυγοί αριθμοί-δυτικό τμήμα) μέχρι τη διασταύρωση με την Μακαρίου,
 • Μακαρίου (βόρειο τμήμα) μέχρι τη διασταύρωση με την Κοφινιώτου, 
 • Πασχαλινοπούλου μέχρι τη διασταύρωση με την Καλμούχου,
 • Καλμούχου (νότιο τμήμα),
 • Μυστακοπούλου (δυτικό τμήμα) μέχρι τη διασταύρωση με την Αγγελή
 • Μπόμπου, 
 •  Αγγελή Μπόμπου (νότιο τμήμα),
 • Κορίνθου μέχρι τη διασταύρωση με την Λαμπρινίδου,
 • Ζαΐμη,                         
 • Θεοφανοπούλου (ανατολικό τμήμα),
 • Μπελλίνου (ανατολικό τμήμα),
 • Πολυγένους,   
 • Γούναρη (ανατολικό τμήμα),
 • Αρχαίας Βουλής,
 • Μεσσηνίας-Αρκαδίας μέχρι τη διασταύρωση με την Αγίου Κωνσταντίνου

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείο μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας ο οποίος ανταποκρίθηκε σε αίτημά μας για αλλαγή κουρτινών σε κάποιες αίθουσες του Διδακτηρίου.Τέτοιες ενέργειες δείχνουν το ενδιαφέρον και τη φροντίδα των μελών του Συλλόγου Γονέων προς το σύνολο των μαθητών και των διδασκόντων.

                                                                        Ο Σύλλογος ΔιδασκόντωνΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ "ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ"

Στην εγκύκλιο 2016-17 με αριθμό πρωτοκόλλου 139808/Δ1/31-8-16, στο κεφάλαιο Β' «Φοίτηση και σχολική ζωή» σημειώνεται:

«1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος - προσέλευση μαθητών. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει στις 8:00 με την προσέλευση των μαθητών στον χώρο του σχολείου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών (8:00-8:10) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου ουδείς άλλος εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στις 8:10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων ο διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα. Τέλος, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α'), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ»

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
                   
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Καποδιστριακού Σχολείου Άργους & ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Ανδρέα Ζερβό, Πρόεδρο της Mobile Technology Α.Ε., για την απόφασή του, να δωρίσει τρεις (3) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με τις οθόνες τους στο Σχολείο μας, βοηθώντας και ενισχύοντας έμπρακτα το διδακτικό μας έργο.
         Τέτοιες ενέργειες σας τιμούν τόσο όσο δημότη του Δήμου
                                                       Άργους  -Μυκηνών, όσο και ως απόφοιτο του ιστορικού
                                                       Καποδιστριακού 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους.


                                                                                                                  Με εκτίμηση
                                                                                                            Ο Διευθυντής του Σχολείου